Mateřská škola Krásno

GDPR

1.června 2018  |   Veronika Budajová  |   403x  |  


S účinností od 25. května 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které je nadřazeno národní legislativě.

 

POVINNÉ INFORMACE:


Pověřenec GDPR:

Mgr. Bc. Martin Stark


Subjekty se mohou obracet na jmenovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv dle nařízení EU 2016/679.

Správce osobních údajů: Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace, Kladenská 210, 357 31 Horní Slavkov, zastoupená Veronikou Budajovou, ředitelkou školy

Zpracovatel osobních údajů: Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace, Kladenská 210, 357 31 Horní Slavkov, zastoupená Veronikou Budajovou, ředitelkou školy

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH A JINÝCH ÚDAJŮ:

 

1. Osobní údaje:

 • DÍTĚ: jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní občanství, údaj o svěření do péče, bydliště, zdravotní pojišťovna, potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte, datum zahájení a ukončení vzdělávání, údaje o průběhu vzdělávání, záznam o školním úrazu, fotografie, videozáznamy, výtvarné dílo dítěte
 • RODIČ DÍTĚTE: jméno a příjmení, bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu, údaj o svěření do péče, záznam o škodní události (školní úraz, škoda způsobená rodiči školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi
 • ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: jméno a příjmení, bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo, emailová adresa, IP adresa, číslo bankovního účtu, fotografie, záznam o škodní události (pracovní úraz, škoda způsobená zaměstnanci školou a naopak), rozhodnutí o příspěvku státu v hmotné nouzi, mzdová agenda vč. srážek ze mzdy
   

2. Citlivé údaje:

 • DÍTĚ: zdravotní a jiné záznamy dítěte v doporučení školského poradenského zařízení, zpráva odborného lékaře
 • RODIČ DÍTĚTE: žádné
 • ZAMĚSTNANEC ŠKOLY: výstup z periodické zdravotní prohlídky, zpráva odborného lékaře k omezení pracovní způsobilosti

 

3. Přehled činností správce osobních údajů v souvislosti s nakládáním s nimi:

 • Zápis do MŠ
 • Školní matrika, evidenční listy
 • Bezpečnost a ochrana zdraví
 • Průběh vzdělávání
Grafika - podkova
Aktuality
Zveřejněno: 23.6.2022
Výběrové řízení na pozici UČITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zveřejněno: 20.5.2022
Seznam dětí přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023
Zveřejněno: 11.10.2021
Program akcí na 1. pololetí školního roku 2021/2022
Zveřejněno: 30.9.2021
Třídní schůzky

Zobrazit vše

Grafika - podkova
Kontakty

Mateřská škola Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace

Kladenská 210,
357 47  Krásno
IČ: 71012621
739 456 402
mskrasno@seznam.cz
ngtktgg

Zobrazit kontakty a mapu

Grafika - podkova
Projekty

Plakát publicity

Plakát publicity